Çağdaş Sözlük

Meninski Sözlüğü

François de Mesgnien Meninski Sözlüğü

MENİNSKİ SÖZLÜĞÜ Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae - Arabicae - Persicae = Lexicon Turcico - Arabico - Persicum
Franciscus A Mesgnien Meninski

1680 yılında Viyanada basılmış en kapsamlı ilk türkçe sözlük çalışması..

Adım adım çağdaş sözlük sitemize eklenmeye başlanmıştır..


Şimdilik tahmini olarak 48-50 bin arası madde başının yer alabileceğini öngörüyoruz.

meninski sözlüğü - tam adı: linguarum orientalium turcicae-arabicae-persicae institute seu grammatica turcica (doğu dillerinden türkçe, arapça ve farsça eğitimi-türkçe dilbilgisi)

hem latin hem arap harfleriyle 1680'de yayımlanan; arapça olan madde başlıklarının latin harfleriyle telaffuzlarının yer aldığı bu sözlük çeviriyazılı çalışmaların en önemlilerindendir.

dilbilimci franciszek mesgnien meninski, 1620 senesinde lorraine’de dünyaya geldi. eğitimini roma’da tamamladıktan sonra 1647 senesinde polonya’da kraliyet makamının şarkiyat şubesinde çalıştı. 1653’te polonya büyükelçisi ile istanbul’a geldi. istanbul’da bulunduğu onüç yıl zarfında türkçe ve doğu dillerini öğrendi.
1680 senesinde 1. leopold’a adadığı sözlüğünü bu sözlük için özel olarak kurulan bir matbaada basarak yayımladı.

Thesaurus linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae : praecipuas earum opes à Turcis peculiariter usurpatas continens nimirum lexicon Turcico-Arabico-Persicum non folùm vocum tàm simplicium quàm conjunctarum copiâ maximâ refertum, fed etiam innumeris phra-sibus locupletu, quarum quae Turcis usitatae aut communic usûs sunt, Latinè, Germanicè, Italicè, Gallicè, Polonicè ; que non adeò vulgares, in libris tamen & literis non infrequentes, Latinè & Italicè; que porrò

Meninski, Francisci à Mesgnien

Meninski Sözlüğü

Meninski Sözlüğü ile ilgili istatistiksel bilgiler

Meninski Sözlüğü
4.5

Meninski Sözlüğü

231 adet madde başı
793 adet görsel orjinal içerik
Çağdaş Sözlük Projesi

Geçmişten geleceğe köprü inşa gayesi ile başlamış bir projedir.
Çalışmalarımızda yer almak için bizimle iletişim kurunuz.